Ljudstvo kompanije

Kompanija poseduje visoko obrazovan i stručan kadar koji već godinama prati svetske trendove u oblasti profesinalne opreme za ugostiteljske objekte. Naš tim se sastoji od:
  • generalnog direktora
  • komercijanog direktora
  • magistra tehnologije
  • menadžera prodaje krupne opreme
  • menadžera prodaje sitnog inventara
  • terenskog komercijaliste
  • projektanta tehnologije kuhinja
  • servisera